fbpx
Title Image

Dla akcjonariuszy

 1. Dane rejestrowe
  Kunagone S.A. z siedzibą w Chełmku
  Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek
  NIP 549-244-92-85
  REGON 368904848
  Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  707284, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.
   
 2. Akcjonariat
  Kapitał zakładowy: 107 045 zł (w całości wpłacony)

  Dematerializacja akcji:
  W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać – więcej informacji wkrótce
  Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami: 882-905-145, info@kunagone.pl, Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek

  Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce – wkrótce
  Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce – wkrótce
   

 3. Rejestr akcjonariuszy
  Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – wkrótce
  Regulamin Rejestru akcjonariuszy – wkrótce
  Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez: – wkrótce
   
 4. Walne zgromadzenia
  Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.
  Aktualnie brak ogłoszeń